Konto bankowe

Konto bankowe

Właściciel: Elternbeir. d. poln. Schule München
Bank: Postbank München
IBAN : DE34700100800024720806

BIC : PBNKDEFF
BLZ: 70010080
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa + religia / matematyka (jeśli uczeń na nią chodzi) 

Share by: