Składka na Fundusz Rady Rodziców

Składka na Fundusz Rady Rodziców:

Składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynoszą: 

  • Opłata podstawowa - 50€
  • za rodzeństwo (2 lub więcej uczniów w szkole) - 70€  
  • Opłata za zerówkę (obowiązkowa!) wynosi - 110€ na rok *) 
(na kwotę 110€ składa się opłata podstawowa 50€ + opłata na wynagrodzenie nauczyciela klasy ''0'' 60€)

*) Przypominamy, że składka w klasie zerowej jest wyższa, gdyż MEN nie finansuje edukacji na tym poziomie. Klasa ta finansowana jest przez Radę Rodziców ze środków wpłaconych przez Rodziców uczniów klas zero.

Rodzice dzieci z klasy ``0`` są zobowiązani dostarczyć do dnia 31.10.2016 potwierdzenia wniesienia opłaty na adres skarbnik@spkm.net

Niedopełnienie tego zobowiązania będzie równoznaczne z rezygnacją z zajęć.


Przykład: W sytuacji gdy jedno z dzieci uczestniczy w zajeciach klasy''0'', a rodzeństwo (2 lub więcej dzieci) uczestniczy w zajęciach w klasach wyższych - całkowita opłata na Komitet Rodzicielski wynosi 130€ 
(70€ Składka na Fundusz Rady Rodziców + 60€ wynagrodzenie nauczyciela w klasie''0'')
  • Opłata dodatkowa wynosi 25€ i jest (obowiązkowa!) dla tych uczniów, którzy chodzą na matematykę lub religię. 

Składkę prosimy wpłacić w terminie do 31 października 2016 roku  

Wpłat proszę dokonywać na konto Rady Rodziców SPK: 
Właściciel: Elternbeir. d. poln. Schule München 
Bank Postbank München 
Nr konta: DE34700100800024720806 
BIC: PBNKDEFF 
BLZ: 70010080  
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa + religia/matematyka (jeśli uczeń na nią chodzi!)  Z góry dziękujemy za terminowe uiszczanie opłat!  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: radarodzicow@spkm.net
 


Prezydium Rady Rodziców SPK Monachium 

Share by: