Aktualności

Aktualności SPK Monachium

By Tomasz Trusiak 21 Mar, 2017
Szanowni Państwo,

przypominamy o spotkaniu Rady Rodziców, ktore odbedzie   25.03.2017 w godzinach 09:45 - 12:00.

Spotykamy się przy wejściu do szkoły.

Agenda:
09:45-10:30  - sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły
10:30 -11:15 -  przedstawienie Regulaminu Rady Rodziców i głosowanie w sprawie jego przyjęcia
11:15-12:00 -  wnioski Rodziców oraz planowane działania Prezydium Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy Trójki Klasowe oraz wszystkich zainteresownych Rodziców.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o wskazanie rodziców reprezentujących klasę najpóźniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Prezydium Rady Rodziców

By Tomasz Trusiak 20 Mar, 2017
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni od 1 kwietnia 2017 r. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:
•wykształcenie kierunkowe
–magister edukacji wczesnoszkolnej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
•przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
•ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkolnych punktach konsultacyjnych.

Wymagania pożądane:
•praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
•wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
•doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,
•praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi,

Wymagania dodatkowe:
•dobra znajomość języka niemieckiego,
•zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.

Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.
W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły: monachium@orpeg.pl lub polskaszkola@gmx.de
Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.
By Tomasz Trusiak 08 Mar, 2017
Szanowni Rodzice,

w zakładce (pod adresem):

http://www.polska-szkola-monachium.info/RegulaminRadyRodziców  

jest zamieszczony projekt nowego regulaminu Rady Rodziców, który zostanie poddany głosowaniu w celu jego uchwalenia na najbliższym zgromadzeniu Rady Rodziców w dniu 25 marca 2017 .

Dokument określa między innymi rolę Rady Rodziców, procedurę podejmowania decyzji oraz sposób zarządzania funduszem Rady Rodziców.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie sie z tym dokumentem. Jego istotne znaczenie dla działalności rodziców na rzecz SPK Monachium zostało omówione na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w styczniu tego roku.

W razie pytań lub uwag prosimy o zgłaszanie ich na adres e-mailowy Rady Rodzicow: rada@spkm.net  najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem głosowania.

Prezydium Rady Rodzicow
SPK Monachium  

More Posts
Share by: